The Detour

 
The Detour The Detour The Detour The Detour The Detour
The Detour

Catch me as Sam San, a TaeKwonDo sensei, in TBS’ The Detour! (Episode 206: The Tournament)